Công trình trang bị cho phòng học Keyboard tại trường liên kết quốc tế INschool. (đã hoàn thành 2019)

Thanh Phương Music nhận thiết kế, trang bị phòng học theo yêu cầu.